Hoitola Mantra

Tietosuojaseloste 20.9.2022
Henkilötietolain 5.12.2018/1050:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ
Hoitola Mantra
Riikka Happo
riikka@hoitolamantra.fi
Keihästie 10
44120 Äänekoski
p. 050 534 1929

REKISTERIN NIMI
Hoitola Mantran asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA TAUSTA
Asiakasrekisteriin kerätään Hoitola Mantran asiakkaiden henkilötietoja, jotta palvelut voitaisiin tarjota asianmukaisesti ja lainmukaisesti. Asiakkaiden henkilötietoja käytetään asiakkuuden hoitoon ja yhteydenpitoon. Henkilötietoja kerätään Book Salon-palvelun ja sosiaalisen median kautta. Book Salon -ajanvarauspalvelun tietosuojaselosteen voi lukea tästä https://pro.booksalon.fi/tietosuojaseloste

REKISTERIN SISÄLTÖ
Rekisteriin kerätään asiakkaan ajanvarauksen yhteydessä luovuttamat henkilötiedot, joita katsotaan tarvittavan asiakassuhteen asianmukaiseen hoitamiseen.

Asiakkaan ajanvarauksen yhteydessä asiakkaalta pyydetään Book Salon -ajanvarauspalvelussa tai muun ajanvarauksen (esim. puhelu) yhteydessä seuraavat tiedot: Nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, varauksen lisätiedot tai erityistoiveet

REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötiedot saadaan, kun asiakas tekee ajanvarauksen nettiajanvarauksen kautta tai puhelimitse, tai kun asiakas palvelutilanteessa luovuttaa liikkeelle itsestään henkilötietoja.

Edellä mainittujen lisäksi, asiakkaasta voidaan tallettaa palvelun tarjoamisen yhteydessä lisätietoja, joilla pyritään varmistamaan laadukas palvelu myös jatkossa. Tällaisia lisätietoja voivat olla asiakkaalle soveltuvat palvelut ja tuotteet, sekä muut asiakassuhteen kannalta olennaiset tiedot.

Asiakasrekisteriin välittyy myös automaattisesti asiakkaan henkilötietoja, kun asiakas tekee liikkeeseen ajanavarauksen Book Salon -palvelun kautta.

Varaa myös oikeuden käyttää verkkosivuillansa evästeitä, jotka käyttäjä voi kieltää tyypillisesti selaimensa asetuksista.

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN
Henkilötietojen luovuttamisessa noudatetaan kaikissa tilanteissa lainsäädäntöä.
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei liikkeessä työskentelevä rekisterinpitäjä siirry harjoittamaan elinkeinoaan ulkopuolisen liikkeen alaisuuteen.

Lisäksi henkilötietoja voidaan luovuttaa lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu ja suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Asiakas ymmärtää, että hänen henkilötietojaan käsitellään yhteistyökumppanimme tarjoamassa Book Salon -ajanvarauspalvelussa. Käyttämällä Book Salon -palvelua asiakas suostuu, että hänen henkilötietoja saatetaan Book Salon -palvelun kautta siirtää kolmansille tietojenkäsittelijöille, edellyttäen kuitenkin, että henkilötietojen siirto on toteutettu EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

REKISTERIN SUOJAUS
Hoitola Mantra on järjestänyt rekisterin tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla, sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin tietotekniikan avulla ylläpidettäviin tietojärjestelmiinsä, kuin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihinsa.

TARKASTUSOIKEUS
Asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu, tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Hoitola Mantra on samalla ilmoitettava rekisterin säännönmukaiset tietolähteet, sekä mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.
Henkilö, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö liikkeelle omakätisesti allekirjoitetussa, tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa.

TIEDON KORJAAMINEN
Mikäli henkilö havaitsee esimerkiksi tarkastusoikeutta käyttäessään, että rekisterin tiedoissa on puutteita tai virheitä, on henkilöllä oikeus pyytää yritystä korjaamaan tiedot asianmukaisiksi.

MUUT OIKEUDET
Hoitola Mantra pidättää oikeuden muuttaa tätä rekisteri- ja tietosuojaselostetta aika-ajoin täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa ja sitoutuu oma-aloitteisesti, tai rekisteriin kirjatun henkilön vaatimuksesta oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä olevat tiedot, joiden todetaan olevan virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia, tai esimerkiksi vanhentuneita. Mikäli tiedon korjaamista ei hyväksytä, annetaan henkilölle perusteltu ilmoitus, jossa kerrotaan syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty.